АСПІРАНТ
РЕСУРС ДЛЯ ЮРИСТІВ - НАУКОВЦІВ
безкоштовно розмістимо інформацію про Ваші зібрання та видання - звертайтесь на aspirant@ua.fm
МЕНЮ САЙТУ
ПОШУК ПО САЙТУ
НОРМАТИВНІ АКТИ


НАУКОВІ УСТАНОВИ
КОРИСНІ РЕСУРСИ

Програма Рада

Бібліотека юридичної літератури

Юридична бібліотекаПРАВОВА ПЕРІОДИКАНАША КНОПКА
Аспірант - ресурс для юристів-науковців

<a href="http://aspirant.at.ua"><img src="http://aspirant.at.ua/bas.png"> </a>
Статистика сайтуFlag Counter

Гуртом

ПРАВОВІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ СТОЛИЦІ

 

"Бюлетень Міністерства юстиції України"

загальнодержавне науково-практичне фахове видання

Бюлетень є професійним виданням в системі органів юстиції, яке поширює правові знання серед населення та підвищує професійний рівень фахівців у галузі права, створює потужний простір правової інформації.

(видання внесено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук Наказом Міністерства освіти і науки України №747 від 13.07.2015р.)

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВИДАННЯ

 

Засновники: Міністерство юстиції України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,  Інститут законодавства Верховної Ради України.

Адреса:  Державне підприємство "Українська правова інформація" Міністерства юстиції України
Україна, 01001, м. Київ, провулок Рильський, 8-А, к. 301 (Софіївська площа);
тел.:
(044) 222-53-16       e-mail: bulleten@upinfo.com.ua


Актуальні проблеми міжнародних відносин

У збірнику наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка  висвітлюються актуальні політичні проблеми міжнародних відносин; сучасна система міжнародного права; особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, соціально-економічного та інноваційного розвитку зарубіжних країн.
 
Тематичні рубрики: Міжнародні відносини, Міжнародне право, Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародна інформація

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з юридичних, політичних і економічних наук. (Постанова президії ВАК України № 1-05/8 від 22. 12. 2010 р.)

Збірник реєструється в міжнародній реферативній базі ІНЦ Skopus

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ВИДАННЯ

Підписані до друку статті на паперовому носії подаються в кімнату № 101, або надсилаються за адресою: 04119 м. Київ, вул. Мельникова,36/1, кімната № 101; 

в електронному вигляді − направляються на E-mail: apmv@clouds.iir.edu.ua

 


НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

"Публічне право"

Заснований в 2011 році  Видається щоквартально

Cвідоцтво про державну реєстрацію КВ№17554-6404Р від 24.03.2011 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 

Засновники: Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", Ужгородський національний університет.

Адреса редакційної колегії: м. Київ, вул. Саксаганського 12-Б оф.49 тел/факс (044) 289-02-08

E-mail: ppravo@meta.ua      publpravo@ukr.net

 


 
 
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
Серія 18. «Економіка і право» 


Приймає до друку статті з правничої тематики та економічної теорії, які раніше не публікувались.На сторінках нашого журналу висвітлюються актуальні питання з теорії та історії держави і права, конституційного та адміністративного права, цивільно-правових наук, кримінально-правових наук, трудового права, міжнародного права та порівняльного правознавства, філософії права, а також методики викладання правничих дисциплін. тут публікуються статті, результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора з юридичних та економічних наук.

Науковий часопис включено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних (рішення Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3) та юридичних наук (рішення Президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8). Журнал виходить 4 рази на рік (щоквартально).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Редакція Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 18. «Економіка і право»

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9 Телефони: (044) 486–49–34 (економіка) або (044) 486–28–51 (право)

E-mail: konfer2007@ukr.net (правничі науки), ekonomteor@ukr.net (економічні науки).

 

 

Журнал "Інформаційна безпека людини, суспільства, держави”

 

Журнал включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних та технічних дисциплін.

(Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010 р., Постанова № 12-08/4 від 22.04.2011 р.)

Засновник: Національна академія Служби безпеки України

З архівом статей можливо ознайомитись на сайті НБУВ.

Видання індексується Google Scholar , виходить тричі на рік.

З приводу розміщення публікацій та вимог до них звертайтесь безпосередньо до редакції.

Адреса редакції: вул. Максимовича, 22, м. Київ, 03022, Україна
   inf_sec@ukr.net    тел.(044) 527-75-14


Журнал "Інформація і право”

 

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 31.05.11 р. № 1-05/5 журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі юридичних наук.

Відповідно до рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 18 березня 2014 року (протокол № 2)

 

Додаткова інформація - на сайті журналу.

 

Підготовлена стаття надається в НДІІП НАПрН України (e-mail: bvm777@ukr.net або pravo@ndcpi.org.ua, тел. : 234-94-56, контактна особа: Брижко Валерій Михайлович) для проведення попередньої оцінки. Після цього здійснюється оплата, а стаття передається до редакційної колегії журналу.

 

Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz