АСПІРАНТ
РЕСУРС ДЛЯ ЮРИСТІВ - НАУКОВЦІВ
безкоштовно розмістимо інформацію про Ваші зібрання та видання - звертайтесь на aspirant@ua.fm
МЕНЮ САЙТУ
ПОШУК ПО САЙТУ
НОРМАТИВНІ АКТИ


НАУКОВІ УСТАНОВИ
КОРИСНІ РЕСУРСИ

Програма Рада

Бібліотека юридичної літератури

Юридична бібліотекаПРАВОВА ПЕРІОДИКАНАША КНОПКА
Аспірант - ресурс для юристів-науковців

<a href="http://aspirant.at.ua"><img src="http://aspirant.at.ua/bas.png"> </a>
Статистика сайтуFlag Counter

Гуртом

ПРАВОВІ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

 

Збірник наукових праць

“Актуальні проблеми правознавства”

Збірник наукових праць юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.

Видається у співпраці з НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.
 

Деталі - на офіційному сайті видання.
 

Заснований у 2011 році. Виходить 4 рази на рік.
Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року».

Електронна пошта: zbirnyktneu@ukr.net      Tel.: +38 (067) 353 02 06


 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»

Редакція журналу запрошує до співробітництва:
• докторів наук;
• осіб, які мають вчене звання професора;
• осіб, які обіймають посаду професора або завідувача кафедри;
• докторантів.


Журнал внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 06.10.2010 р. No 3-05/6.

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться на офіційному сайті журналу.

 

Редакція журналу «Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»
вул. Піонерська, 2, каб. 1007, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 095 580 16 51
Електронна адреса: www.naukovipraci.nuoua.od.ua
Електронна пошта: editor@naukovipraci.nuoua.od.ua


 

 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»

Редакція приймає статті у наступні рубрики:
• Теорія та історія держави і права; філософія права;
• Конституційне та муніципальне право;
• Адміністративне, фінансове, податкове право;
• Цивільне та господарське право і процес;
• Трудове право; право соціального забезпечення;
• Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
• Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
• Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
• Міжнародне право та порівняльне правознавство.Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться на офіційному сайті журналу.Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»
65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, к. 202
+38 099 269 70 67
editor@vestnik-pravo.mgu.od.ua
www.vestnik-pravo.mgu.od.ua

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 (додаток № 5)


 З метою отримання більш детальної інформації, будь ласка, завітайте на офіційний сайт виданняPедакція Наукового віснику Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
вул. 40 років Жовтня, 27, каб. 301 м. Херсон, Україна, 73000 Телефон: 095 0409403
www.lj.kherson.ua
     law.journal@stateuniversity.kherson.ua

 

 

Журнал «Право і суспільство»

До публікації приймаються роботи, написані українською, російською або англійською мовами, обсягом до 12 аркушів включно.

Журнал включений до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук (Постанова Президії ВАК України від 10.03.2010, № 1-05/2).

Детальна інформація міститься на офіційному сайті журналу
___

Редакція наукового фахового журналу «Право і суспільство»
вул. Орловська 1-Б, м. Дніпропетровськ, 49005
тел. +38 (068) 331 69 21
Електронна пошта: info@pravoisuspilstvo.org.ua
Електронна сторінка: www.pravoisuspilstvo.org.ua


Журнал «Конституційно-правові академічні студії»

Фаховий науковий журнал, що висвітлює результати наукових досліджень з актуальних проблем конституціоналізму, конституційного будівництва, розвитку конституційного права та процесу в Україні та зарубіжних країнах.

Журнал є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 820 від 11.07.2016 (додаток № 12).


Детальна інформація міститься на офіційному сайті журналу

Адреса редакції: вул. Капітульна 26, к. 8, м. Ужгород, 88000

(кафедра конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету УжНУ)

 Електронна пошта: editor@constlegalstudies.in.ua

Телефон: 096 66 38 605

 


Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»

Редакція запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, студентів, читачів, що цікавляться проблематикою журналу.

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться на офіційному сайті збірникa

 

Редакція збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»
Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»
вул. Піонерська, 2, каб. 1007, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон редакції: +38 095 580 16 51
Електронна адреса: www.apdp.in.ua
Електронна пошта: ap@apdp.in.ua


Журнал "Юридичний вісник"

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 № 1-05/7 та від 14.04.2010 р. № 1-05/3

На сторінках журналу висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного права, конституційного права, міжнародного права, права Європейського Союзу, цивільного права і процесу, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального та кримінально-процесуального права та інших галузей права.

Подаються матеріали з аналізу судової практики Європейського суду з прав людини та інших міжнародних установ.

Періодичність: виходить щомісячно

Вимоги до наукових статей, умови й порядок їх прийняття містяться на офіційному сайті науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник».

Детальна інформація міститься на офіційному сайті журналу

Адреса редакції: 

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридчна академія",

вул. Піонерська, 2, каб. 1007, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 066 821 82 28
Електронна адреса: www.yurvisnyk.in.ua
Електронна пошта: yv@yurvisnyk.in.ua

 


Збірник наукових праць «Право та державне управління»

– наукове фахове видання, засноване Класичним приватним університетом у 2010 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17197-5967Р від 16.11.2010 р. 

ISSN 1813-341X

Фахова реєстрація: збірник наукових праць включено до переліку фахових видань з юридичних наук та державного управління згідно наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2016 № 820

Розміщення на сайті НБУВ: Право та державне управління

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Детальна інформація міститься на офіційному сайті журналу


Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»

Журнал включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

(Постанова Президії ВАК України №205/5 від 8 червня 2005 р.; проведено перереєстрацію видання, Постанова Президії ВАК України №105/3 від 8 липня 2009 р.;проведено повторну перереєстрацію видання, Наказ МОН України № 793 від 4 липня 2014 р. (додаток № 8).


Для перегляду додаткової інформації про журнал у разі зацікавленості можете завітати на сайт журналу.

Редакція
88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26, к. 8.
(кафедра конституційного права та порівняльного
правознавства юридичного факультету УжНУ)
Телефон: +3 8 099 083 79 51
journal@jurfak.uzhgorod.ua
www.univ.uzhgorod.ua/departments/jurfak


Науковий вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки»

Журнал «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Постанови Президіїї ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 року.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (студентів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Для успішної публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надсилати на електронну адресу редакції editor@law.journalsofznu.zp.ua такі матеріали:
наукову статтю;
інформаційну довідку про автора;
рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеню), підписану доктором або кандидатом наук і завірену печаткою тієї установи, де працює рецензент;
• відскановане підтвердження сплати коштів на покриття витрат з публікації статті.


Детальна інформація про умови публікації міститься на сайті журналу.

 


Редакція журналу «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»
Юридичний факультет Запорізького національного університету
пр. Леніна, б. 74, к. 101, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Телефон: +38 066 53 57 687
Електронна пошта: editor@law.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: law.journalsofznu.zp.ua


Журнал "Альманах международного права"

Альманах международного права – это научный международный журнал, созданный для развития научных контактов между специалистами в области международного права как Украины, так и других государств.

 

Свидетельство о государственной регистрации: КВ № 16816-5488 Р от 25.05.2010

Альманах международного права является специализированным научным изданием на основании приказа МОН Украины от 06 ноября 2014 года № 1279 (приложение № 6).

 

С номерами издания за прошлые годы можно ознакомиться на сайте журнала в разделе «Архив выпусков»

Требования к научным статьям, условия и порядок их принятия содержатся на сайте журнала в разделе «Авторам»

Редакция Альманаха международного права
65009, г. Одесса, ул. Фонтанская дорога 33, к. 402
+38 099 269 70 67
ail@intlawalmanac.net
www.intlawalmanac.net  

Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz